زخمی کهنه‌ام

سایه‌ی رنجی پایان یافته


دوستت دارم


و به لمس سرانگشتانت

بر سایه‌ی این زخم دلخوشم.