دوس دارم هر جای دنیا که باشی ، منم بیام

نه خیال کنی دلم داره می پوسه تو قفس

نه رفیق ! ببین چی می خونه قناری_ صدام

نمی دونم چی بگم ؟ های ... اگه ایرونی باشی


 می دونم هوایی می شی مث_من با یه سلام

کمی از حال و هوات بخون برام که دوس دارم


واسه تو ، منم بخونم کمی از حال و هوایی


می دونم دلت گرفته ، آخه غربت جایی نیس


که بتونی بخونی یه شعر بی گریه برام


تو منو تنها گذاشتی ولی زخمت نزنم


اگه بر گردی هنوزم قدمت روی چشام